Επειδή τα ορειβατικά-πεζοπορικά μονοπάτια που διασχίζουν δάση και δασικές εκτάσεις αποτελούν δασοτεχνικά έργα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Ένωση ζητά   από το Δήμο Βόλου  επιπλέον τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για τις πεζοδρομικές διαδρομές  και πτυχίων Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων καθώς και πτυχίων  κατηγορίας  πρασίνου στελεχωμένων .