Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Μοσχάτου μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης

Ενημέρωση εντός 15 ημερών ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής από το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία της Ένωσης για το διαγωνισμό για την ολοκλήρωση εργασιών αντιπλημμυρικών υποδομών.

Συμμετέχετε στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Κατεδαφίσεων (EDA) για την κατάσταση του Κατασκευαστικού Κλάδου στην Ευρώπη με στόχο την εκπόνηση της σχετικής Έκθεσης για το 2021.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ως μέλος της EDA, σας προσκαλεί να αφιερώσετε 5′ στη σχετική έρευνα με στόχο την διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης του Κλάδου, τις τάσεις και τα αποτελέσματα, με στόχο τη σύνταξη της “Έκθεσης Βιομηχανίας EDA 2021”. Στόχος είναι να σκιαγραφηθεί μία επικαιροποιημένη εικόνα του Κλάδου στη χώρα, η οποία θα παρουσιαστεί στην Έκθεση μαζί…

Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στην Υποστηρικτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων προώθησης του Ευρωπαϊκού Εργαλείου EU BIM που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,  κ. Ευθυμίου  Μπακογιάννη,  συστήνεται και συγκροτείται Υποστηρικτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων προώθησης του Ευρωπαϊκού Εργαλείου BIM (Building Information Modelling). Ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ Μιχαήλ Δακτυλίδης, μετέχει στη σύνθεση της ως άνω Ομάδας, με αναπληρωτή του τον κ. Αντώνιο Πανά,  μέλος της Δ.Ε. της Ένωσης. Στο έργο της…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

Το  Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας θα εκδίδεται πλέον από τα κατά τόπους αρµόδια ∆ικαστήρια της Χώρας, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που παρατίθενται στο  Παράστηµα Ι της Εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τους δυο (2) ακόλουθους τύπους: «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Νοµικά Πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των Σωµατείων και των Συνεταιρισµών και «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής…