Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,  κ. Ευθυμίου  Μπακογιάννη,  συστήνεται και συγκροτείται Υποστηρικτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων προώθησης του Ευρωπαϊκού Εργαλείου BIM (Building Information Modelling).

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ Μιχαήλ Δακτυλίδης, μετέχει στη σύνθεση της ως άνω Ομάδας, με αναπληρωτή του τον κ. Αντώνιο Πανά,  μέλος της Δ.Ε. της Ένωσης.

Στο έργο της Υποστηρικτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ανήκει η συνεργασία και τροφοδότηση με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος και πληροφορίες από τον χώρο  της Kατασκευαστικής Βιομηχανίας, καθώς και τον ακαδημαϊκό χώρο, της Κοινής Ομάδας Εργασίας  για την προώθηση του Ευρωπαϊκού εργαλείου EU ΒΙΜ (Building Information Modelling)  και σχετική ανάληψη δράσεων.

H ΠΕΔΜΕΔΕ θυμίζουμε ότι πρόσφατα ολοκλήρωσε και σχετικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων πάνω στην εφαρμογή του BIM.