Η ΠΕΔΜΕΔΕ ως μέλος της EDA, σας προσκαλεί να αφιερώσετε 5′ στη σχετική έρευνα με στόχο την διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης του Κλάδου, τις τάσεις και τα αποτελέσματα, με στόχο τη σύνταξη της “Έκθεσης Βιομηχανίας EDA 2021”.

Στόχος είναι να σκιαγραφηθεί μία επικαιροποιημένη εικόνα του Κλάδου στη χώρα, η οποία θα παρουσιαστεί στην Έκθεση μαζί με τις αντίστοιχες από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

  •  Άμεσος σύνδεσμος της έρευνας για τους Εργολήπτες  εδώ.
  •  Άμεσος σύνδεσμος της έρευνας για τους προμηθευτές εδώ.

Σημειώστε πως οι έρευνες είναι εντελώς ανώνυμες.

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα ανταποκριθούν στην έρευνα, θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στην πλήρη “Έκθεση Βιομηχανίας 2021”, κατόπιν ολοκλήρωσής της.