Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οφειλές, το φόρο εισοδήματος & τον ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης

Σύμφωνα με τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή ανακοινώθηκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οφειλές, το φόρο εισοδήματος & τον ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα αναφέρονται η : – Θέσπιση 12 άτοκων δόσεων ή 24 δόσεων με χαμηλό επιτόκιο για όλες τις φορολογικές οφειλές, φυσικών και νομικών προσώπων, από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο οι οποίες τελούν…

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών-Εγκύκλιος 25/2020 του Υπουργείου Εργασίας

Η  δόση Απριλίου  της ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/07/2020. Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Απριλίου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια των…

Αναδρομικές εισφορές B΄ εξαμήνου 2015 για τους ασφαλισμένους στο τ. ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών διαφορών Β΄εξαμήνου 2015 (Ν. 3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων σύμφωνα με την υπ΄αρ. 398/18.05.2016 απόφαση του ΔΣ- ΕΤΑΑ.

Τη διάταξη του Ν. 4412/2016 για τα αποφαινόμενα όργανα δημοσίων συμβάσεων έργων τροποποιεί ο Ν. 4690/2020

Με το Ν. 4690/2020, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 104 Α/2020 κυρώνονται οι από 13.04.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ που αφορούσαν σε μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας. Επιπλέον με το άρθρο 66 του ως άνω Νόμου αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 180 Ν. 4412/2016, που αφορά σε ρυθμίσεις περί αποφαινομένων οργάνων δημοσίων συμβάσεων…

Οδηγίες για την έγκυρη συμμετοχή των εταιρειών μελών της Ένωσης στη Γενική Συνέλευση και στις Εκλογές του Τμήματος Εταιρειών

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος Εταιρειών της  ΠΕΔΜΕΔΕ, τα μέλη που θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής  θα πρέπει να  προσκομίζουν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο και να  διαθέτουν τα κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα για την έγκυρη εκπροσώπηση…