Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος Εταιρειών της  ΠΕΔΜΕΔΕ, τα μέλη που θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής  θα πρέπει να  προσκομίζουν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο και να  διαθέτουν τα κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα για την έγκυρη εκπροσώπηση της εταιρείας τους, η οποία θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερη.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες μέλη δύνανται τα τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 23 Ιουνίου 2020, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και να ψηφίσουν για τη Διοίκηση του Τμήματος για την επόμενη τριετία.

 

Α. Για τις Α.Ε.

Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας με το οποίο θα εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο μέλος του Δ.Σ., κάτοχος ΜΕΚ

«Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον/την………………….όπως εκπροσωπήσει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ……………………….για να λάβει μέρος και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση-Εκλογές  του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί  την 24 και  25 /06/2020»

 

Β. Για τις Ε.Π.Ε.

Καταστατικό της Εταιρείας ή ΦΕΚ δημοσίευσής του (για να προκύπτουν οι διαχειριστές) ώστε να ψηφίσει ένας από τους διαχειριστές , κάτοχος ΜΕΚ.

 

Γ. Για τις Ο.Ε. τις Ε.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.

Καταστατικό της Εταιρείας (για να προκύπτουν οι διαχειριστές) ώστε να ψηφίσει ένας από τους διαχειριστές, κάτοχος ΜΕΚ.

 

Παραθέτουμε υπόδειγμα Πρακτικού Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρείας σε επεξεργάσιμη μορφή, προς διευκόλυνση των μελών μας.