Η  δόση Απριλίου  της ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/07/2020. Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Απριλίου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια των συγκεκριμένων ρυθμίσεων παρατείνεται κατά τρεις μήνες.

Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας βρίσκεται εδώ