Μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ

Η Πρόσκληση για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης – Εκλογών του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης βρίσκεται εδώ Σημειώνεται ότι κατόπιν νεώτερης απόφασης της Δ.Ε του Τμήματος Εταιρειών και επικύρωσής της από τη ΔΕ της Ένωσης, οι εκλογές του Τμήματος Εταιρειών θα συνεχιστούν και την Πέμτπη 25 Ιουνίου 2020, από 12 μ έως 21.00…

Ζάππειο Μέγαρο – 24 & 25 Ιουνίου. Γενική Συνέλευση & Εκλογές Διοικούσας, Αντιπροσωπείας και Τμήματος Εταιρειών ΠΕΔΜΕΔΕ.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΜΕΔΕ. Μετά το πέρας της Γ.Σ. θα ξεκινήσουν οι Εκλογές για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης. Παράλληλα την ίδια ημέρα 24 Ιουνίου στις 14.00 θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο η Γενική Συνέλευση του…

Τι ισχύει για το δώρο Πάσχα 2020 – Ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή

  Οι επιχειρήσεις -εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα…

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήματος τραπεζικού δανείου με την συμμετοχή του ταμείου εγγυοδοσίας

Σύμφωνα με τη συνεχή ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή, ανακοινώνουμε  ότι άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήματος τραπεζικού δανείου με την συμμετοχή του ταμείου εγγυοδοσίας. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι όροι του προγράμματος, η διαδικασία καθώς και οι επιλέξιμες επιχειρήσεις. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας αρμόδιες είναι οι τράπεζες…

Υπουργική απόφαση για την κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 στις Περιφέρειες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  2142Β/2020 η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία κατανέμονται οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού  Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 στις Περιφέρειες ως ο πίνακας που περιέχεται στο ως άνω ΦΕΚ