Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΜΕΔΕ. Μετά το πέρας της Γ.Σ. θα ξεκινήσουν οι Εκλογές για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης.

Παράλληλα την ίδια ημέρα 24 Ιουνίου στις 14.00 θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών και μετά το πέρας της θα ξεκινήσουν οι Εκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης του Τμήματος Εταιρειών.

Την επόμενη ημέρα δηλαδή την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα συνεχιστούν  οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της ΠΕΔΜΕΔΕ  και του Τμήματος Εταιρειών  από τις 12.00 μέχρι και τις 21.00 στον ίδιο τόπο, δηλαδή στο Ζάππειο Μέγαρο.

 

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί λόγω των ειδικών συνθηκών και των μέτρων για τις συναθροίσεις η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΔΜΕΔΕ και η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης αποφάσισαν να διεξάγουν τις Γενικές Συνελεύσεις και τις Εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τους σε κοινή ημερομηνία και τόπο.

 

Θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες για τη διαδικασία με σαφή διαχωρισμό που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Ένωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση & Εκλογές της ΠΕΔΜΕΔΕ θα τη βρείτε εδώ.