Η Πρόσκληση για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης – Εκλογών του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης βρίσκεται εδώ

Σημειώνεται ότι κατόπιν νεώτερης απόφασης της Δ.Ε του Τμήματος Εταιρειών και επικύρωσής της από τη ΔΕ της Ένωσης, οι εκλογές του Τμήματος Εταιρειών θα συνεχιστούν και την Πέμτπη 25 Ιουνίου 2020, από 12 μ έως 21.00

Θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες και υποδείγματα για τα νομιμοποιητικά στοιχεία που θα φέρει μαζί του ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε εταιρείας για να συμμετάσχει στη διαδικασία.