Μέχρι τις 19 Μαίου παρατείνεται η προθεσμία οριστικοποίησης της αίτησης χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να οριστικοποιήσουν  την Αίτηση Χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής, το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνει τη σχετική προθεσμία έως την Τρίτη, 19 Μαΐου.  

SUSODCO – 1ο Δελτίο Τύπου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον Κοινωνικό Διάλογο που συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που στοχεύουν σε καινοτόμες δράσεις για τον Κατασκευαστικό κλάδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, μόλις ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου SUSODCO, του ευρωπαϊκού προγράμματος για τον Κοινωνικό Διάλογο στον Κατασκευαστικό κλάδο στο οποίο η Ένωση είναι ένας εκ των εταίρων. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας…

Έργο και όχι υπηρεσία η διάνοιξη γεωτρήσεων επισημαίνει η Ένωση με επιστολή της προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για να κληθεί η ειδική κατηγορία των γεωτρήσων του ΜΕΕΠ και να διεξαχθεί ο διαγωνισμός ως έργο ζητά η Ένωση από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ