Η Ένωση ζητά την απαλοιφή επιπλέον όρου από τη διακήρυξη διαγωνισμού του  Δήμου Ηρακλείου Αττικής, κρίνοντας ότι είναι υπερβολικός.