Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που στοχεύουν σε καινοτόμες δράσεις για τον Κατασκευαστικό κλάδο.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, μόλις ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου SUSODCO, του ευρωπαϊκού προγράμματος για τον Κοινωνικό Διάλογο στον Κατασκευαστικό κλάδο στο οποίο η Ένωση είναι ένας εκ των εταίρων.

Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Κοινωνικού Διαλόγου στον Κατασκευαστικό τομέα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της διενέργειας εκπαιδευτικών σεμιναρίων, πρωτοβουλιών και στρατηγικών marketing και προβολής σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Στα πλαίσια της έναρξης του έργου δημοσιεύουμε το 1ο Δελτίο Τύπου, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις του προγράμματος καθώς και οι εμπλεκόμενοι εταίροι.

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ