Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για να κληθεί η ειδική κατηγορία των γεωτρήσων του ΜΕΕΠ και να διεξαχθεί ο διαγωνισμός ως έργο ζητά η Ένωση από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ