Κατάργηση της ΠΟΛ 1272/1995 και της υποχρέωσης υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης στη ΔΟΥ για το ΦΠΑ για την πληρωμή λογαριασμού ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Οικονομικών

Η  ισχύουσα φορολογική νομοθεσία έχει υπερκαλύψει τις προβλέψεις της  ΠΟΛ  1272/1995 και το περιεχόμενό της έχει καταστεί γραφειοκρατικό,  άνευ ουσιαστικής σημασίας, επισημαίνει εκτός των άλλων η Ένωση στον Υπουργό Οικονομικών και ζητά την κατάργησή της, άλλως την αναστολή της ισχύος της.

Διευκρινίσεις για τη νομιμότητα της επιβολής της κράτησης στους λογαριασμούς Δημοσίων Έργων υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ ζητά η Ένωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ

Απάντηση στο κάτωθι ερώτημα ζητά  η Ένωση από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ: “Ποια ήταν η γνωμοδότηση της  Αρχής για τη νομιμότητα  επί της  διάταξης του σχεδίου Νόμου που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, δεδομένου ότι η κράτηση  ποσοστού δυόμισι τοις χιλίοις (2,5%ο) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) …

Επανασυγκρότηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ν. 4412/2016 με τη συμμετοχή και εκπροσώπων του Κατασκευαστικού Κλάδου ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Για  την  αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα, την συμμόρφωσή του με τις κοινοτικές οδηγίες και την καταπολέμηση της αδιαφάνειας είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εκπροσώπων του Κατασκευαστικού κλάδου στη Νομοπαρασκευαστική επιτροπή επισημαίνει η Ένωση στον Υπουργό Ανάπτυξης σε επιστολή της με οποία διαμαρτύρεται για την σύσταση αυτής της Επιτροπής…