Η  ισχύουσα φορολογική νομοθεσία έχει υπερκαλύψει τις προβλέψεις της  ΠΟΛ  1272/1995 και το περιεχόμενό της έχει καταστεί γραφειοκρατικό,  άνευ ουσιαστικής σημασίας, επισημαίνει εκτός των άλλων η Ένωση στον Υπουργό Οικονομικών και ζητά την κατάργησή της, άλλως την αναστολή της ισχύος της.