Για  την  αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα, την συμμόρφωσή του με τις κοινοτικές οδηγίες και την καταπολέμηση της αδιαφάνειας είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εκπροσώπων του Κατασκευαστικού κλάδου στη Νομοπαρασκευαστική επιτροπή επισημαίνει η Ένωση στον Υπουργό Ανάπτυξης σε επιστολή της με οποία διαμαρτύρεται για την σύσταση αυτής της Επιτροπής από Επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.