Θέματα δημοσίων συμβάσεων σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας – Οδηγία 24/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ αναφέρεται στο νόμιμο  χειρισμό των δημοσίων συμβάσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: Εφόσον συντρέχει επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη, προβλέπεται σημαντική σύντμηση των ανωτέρω ελάχιστων γενικών προθεσμιών: – στην ανοικτή διαδικασία η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών μπορεί να συντμηθεί σε 15 ημέρες από την…

Αυξάνεται ο αριθμός των ΚΑΔ που δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1457 Β/2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση που περιεχει νέους ΚΑΔ που δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Παράταση προθεσμίας υποβολής της κατάστασης συμφωνητικών α΄τριμήνου 2020

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1474 η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ  με την οποία δίδεται παράταση της προθεσμίας  υποβολής της κατάστασης συμφωνητικών α΄τριμήνου 2020 μέχρι την 20.07.2020

FIEC Newsletter – 21 Απριλίου 2020

Construction social partners publish joint statement on COVID-19 crisis Today, FIEC and EFBWW, the European social partners of the construction industry, released joint recommendations addressed to national social partners, national authorities and the EU institutions.In particular, FIEC and EFBWW call on national social partners to negotiate practical solutions with their national authorities in order to…