Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1457 Β/2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση που περιεχει νέους ΚΑΔ που δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων