Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1474 η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ  με την οποία δίδεται παράταση της προθεσμίας  υποβολής της κατάστασης συμφωνητικών α΄τριμήνου 2020 μέχρι την 20.07.2020