Παρέμβαση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ άνω των 15.000 ευρώ

Με επιστολή της στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Αναπλ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Ένωση επισημαίνει την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ άνω του ποσού των 15.000 ευρώ, ζητώντας άμεσα την επίλυση του προβλήματος, που έχει προκληθεί από τη μη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου.

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι 27-2-2015 με την ΠΟΛ 1034/2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με την ΠΟΛ 1034/2015 ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2015

ΦΕΚ 204 Β/2015- Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων-Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 204 Β/2015 οι δύο αποφάσεις του Πρωθυπουργού με τίτλους «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» και «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»