Παρέμβαση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ άνω των 15.000 ευρώ

Με επιστολή της στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Αναπλ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Ένωση επισημαίνει την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ άνω του ποσού των 15.000 ευρώ, ζητώντας άμεσα την επίλυση του προβλήματος, που έχει προκληθεί από τη μη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου.

ΦΕΚ 204 Β/2015- Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων-Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 204 Β/2015 οι δύο αποφάσεις του Πρωθυπουργού με τίτλους “Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων” και “Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”