Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με την ΠΟΛ 1034/2015 ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2015