Με επιστολή της στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Αναπλ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Ένωση επισημαίνει την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ άνω του ποσού των 15.000 ευρώ, ζητώντας άμεσα την επίλυση του προβλήματος, που έχει προκληθεί από τη μη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου.