Πρόσκληση για την εκδήλωση του προγράμματος GUPP

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος GUPP που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΜΕΔΕ την 1η Νοεμβρίου και ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος της GUPP.

Δημοσιεύτηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων Α΄τριμήνου 2022

Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε την απόφαση που καθορίζει τους συντελεστές αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων Α΄τριμήνου 2022, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  5565 Β/2022. Στην ως άνω απόφαση αναφέρεται ότι: Οι συντελεστές αναθεώρησης των τριμήνων Α’, Β’, Γ’, Δ’ 2021 και Α’ 2022  εφαρμόζονται χωρίς να συσχετίζονται μεταξύ τους, σε όλα τα εν εξελίξει έργα, ανεξαρτήτως…

Γ.Ε.ΜΗ-Οδηγίες για τη δέσμευση επωνυμίας φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα

Έχει ήδη θεσμοθετηθεί  το εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων και  έχει τεθεί  σε εφαρμογή ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Εν όψει της θέσης σε λειτουργία της πλατφόρμας για την αυτόματη δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δίνονται από το ΓΕΜΗ  διευκρινίσεις για τα εξής ζητήματα: 1. Αυτόματη δέσμευση επωνυμίας…