Διευκρινίσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ για το ποσοστό της κράτησης στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων συμβάσεων

Η ΕΑΑΔΗΣΥ διευκρινίζει τα εξής σχετικά με το ποσοστό της κράτησης στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων συμβάσεων: Α) Για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν τις 30.09.2022: Διατηρείται ο μέχρι πρότινος τρόπος υπολογισμού και απόδοσης της κράτησης. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Β) Για συμβάσεις που έχουν υπογράφονται από 30.09.2022 και…

Υπουργείο Εργασίας: «Έως 31 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4»

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το τρέχον έτος λήγει την ερχόμενη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου. Καλούνται οι επιχειρήσεις να εκπληρώσουν έγκαιρα τη σχετική υποχρέωση.