Περιεχόμενο της εγκυκλίου που εξέδωσε η ΑΑΔΕ είναι η φορολογική μεταχείριση αφανούς εταιρείας. Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ