Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ: Απευθείας αναζήτηση στοιχείων ή/και σύνδεση χρηστών στα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Το ΕΣΗΔΗΣ εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση προς χρήστες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: “Σε συνέχεια της τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς», σας ενημερώνουμε ότι τα σχετικά υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ είναι απευθείας προσβάσιμα όσον αφορά την αναζήτηση στοιχείων ή/και τη σύνδεση χρηστών μέσω των εξής διαδικτυακών διευθύνσεων (URIs): ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες Σύνδεση χρηστών: https://nepps.eprocurement.gov.gr/ Αναζήτηση διαγωνισμών: https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ επαναλαμβάνει για τρίτη φορά το αίτημα για επίσπευση δημοσίευσης της εγκυκλίου και της ΚΥΑ για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος,την καταβολή του πρίμ και την πληρωμή των πρώτων υλών απολογιστικά

Την επίσπευση έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 153 και 154 Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/2022), που αφορούν στις προϋποθέσεις επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος και καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης των έργων καθώς και της υπογραφής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον τρόπο υπολογισμού της αξίας και πληρωμής της ασφάλτου, του PVC και του…