Την επίσπευση έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 153 και 154 Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/2022), που αφορούν στις προϋποθέσεις επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος και καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης των έργων καθώς και της υπογραφής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον τρόπο υπολογισμού της αξίας και πληρωμής της ασφάλτου, του PVC και του HDPE,ζητά   για τρίτη φορά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς.