Σημαντικός Νόμος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και διευκρινιστική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ σχετικά με αυτά τα κίνητρα

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τις διατάξεις του Ν. 4935/2022, ΦΕΚ 103 Α/2022, σχετικά με τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων με εγκύκλιο , την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ Υπενθυμίζουμε ότι: Α. Με τις διατάξεις του Νόμου αυτού  θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα, που αφορούν στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων  (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή) και ιδίως προβλέπονται τα εξής: 1.α Παρέχεται, υπό τις…

Τροποποίηση των ορισμών των όρων “προμήθεια” και “έργο” στη νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων προς αποφυγή των στρεβλώσεων ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώνουμε   στην πράξη  τις  τραγικές συνέπειες της εφαρμογής  των διατάξεων του άρθρου 2 Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα της κακής απόδοσης του ορισμού  των «δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» και της ελλιπούς απόδοσης του ορισμού του «έργου», αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή της Ένωσης προς τους αρμόδιους Υπουργούς και ζητά την τροποποίησή…