Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ανάγκες δεξιοτήτων των εργαζομένων στις Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις. Ενδιαφέρει όλους !

Στο πλαίσιο του προγράμματος Construction Blueprint, γίνεται μεταξύ άλλων και μία έρευνα ανάδειξης των  αναγκών σε δεξιότητες που θα προκύψουν στον Κατασκευαστικό κλάδο, καθώς έχει εισέλθει η ψηφιοποίηση και το εργατοτεχνιικό δυναμικό σε όλη την Ευρώπη καλείται να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί.  Η ΠΕΔΜΕΔΕ ως εταίρος του Προγράμματος στην Ελλάδα καλεί τα μέλη της να…

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Την Παρασκευή  20 Μαίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια Τακτική  Γενική  Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου στο Ξενοδοχείο “Du Lac” στα Ιωάννινα. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Τμήματος για το έτος 2021 καθώς και τα οικονομικά στοιχεία και ακολούθησε διαλογική συζήτηση για τα φλέγοντα θέματα του Κλάδου. Από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ…

Εγκύκλιος 19/2022 ΕΦΚΑ- Διευκρινίσεις για τους ασφαλισμένους που είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε δύο φορείς

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι  για τους οποίους καταβάλλονταν εισφορές σε δυο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως τις 31.12.2016, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον e – ΕΦΚΑ μέχρι τις 31/12/2022, δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν στον εργοδότη τους, με την οποία: Α.…