Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου από 01.01.2022- ΦΕΚ 6263 Β/2021

Ο Υπουργός Εργασίας καθορίζει με απόφασή του  τον  νόμιμο κατώτατο μισθό  και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής: α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (663,00 €). β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο…

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε ημεδαπά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε ημεδαπά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών που έχουν ιδρυθεί σε άλλο κράτος-μέλος και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα και των εφάπαξ παροχών που καταβάλλουν αυτά τα Ταμεία παρέχει η υπ΄αριθμ. 2235/2021 Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.