Νέα Υπηρεσία του e ΕΦΚΑ- Παροχή διοικητικής πληροφόρησης μέσω τηλεδιάσκεψης

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3265 Β/2021 δημιουργείται ειδική πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης  με την ονομασία «myΕfka. Live.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, παρέχει σε φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα απομακρυσμένης διοικητικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησής τους για διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Στην πλατφόρμα «myΕfka.Live.gov.gr», το φυσικό…

Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ΤΜΕΔΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  3267Β/2021 η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης με την οποία συστήνεται  Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ», ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηριχθούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις…