Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Κ. Τζουμέρκων για τις καλούμενες κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμούς

Η διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου αφορά στις καλούμενες κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμούς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Το ζήτημα των υψηλών τιμών και της έλλειψης των υλικών αναδεικνύει ο Πρόεδρος της FIEC σε σχετικό άρθρο του e-περιοδικού Construction Europe

Σε σχετικό άρθρο αναφορικά με το παγκόσμιο ζήτημα των υψηλών τιμών και της έλλειψης υλικών, μίλησε ο Πρόεδρος της FIEC και καθηγητής κ. Thomas Bauer ο οποίος μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο οι καθυστερήσεις στην παραλαβή των υλικών επηρεάζουν τους Ευρωπαίους Εργολάβους. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Bauer ανέφερε πως οι προμηθευτές είναι συχνά…

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 91Α/2021 η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Η Κυβερνητική  Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής μετονομάζεται σε Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, απαρτίζεται από 12 Υπουργούς και είναι αρμόδια για την κατάρτιση και έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Επιπλέον συστήνεται  και Εκτελεστική…

ΚΥΑ για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση στο  ΦΕΚ 2338Β/2021  που καθορίζει το Μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, το περιεχόμενο και τη μορφή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Ο ιστότοπος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως ο επίσημος ιστότοπος για την ανάρτηση από…