Έκρηξη στις τιμές των δομικών υλικών τους τελευταίους μήνες επισημαίνει η FIEC

Στο τελευταίο της Newsletter (20 Απριλίου 2021), η FIEC επισημαίνει πως τους τελευταίους μήνες υπάρχει σημαντική αύξηση στην τιμή ορισμένων πρώτων υλών που σχετίζονται με τον Κατασκευαστικό Κλάδο, όπως στα μέταλλα, τα πλαστικά και το πετρέλαιο. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο οικονομικό βάρος το οποίο πρόκειται να μειώσει περαιτέρω τα περιθώρια των εταιρειών,…

Διευκρινίσεις ως προς τις επιμέρους διατάξεις του Ν. 4782/2021 από την ΕΑΑΔΗΣΥ

Έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επισημαίνει τις κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στα άρθρα του Ν. 4412/2016 μετά τη δημοσίευση του Ν. 4782/2021. Επιπλέον του ήδη δημοσιευθέντος πίνακα της ΕΑΑΔΗΣΥ για την έναρξη ισχύος κάθε άρθρου του νέου Νόμου, η Αρχή επισημαίνει και τα εξής ως προς τα επιμέρους άρθρα: Άρθρ. 6 Προβλέπεται η …