Στο τελευταίο της Newsletter (20 Απριλίου 2021), η FIEC επισημαίνει πως τους τελευταίους μήνες υπάρχει σημαντική αύξηση στην τιμή ορισμένων πρώτων υλών που σχετίζονται με τον Κατασκευαστικό Κλάδο, όπως στα μέταλλα, τα πλαστικά και το πετρέλαιο.

Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο οικονομικό βάρος το οποίο πρόκειται να μειώσει περαιτέρω τα περιθώρια των εταιρειών, τα οποία είχαν ήδη συμπιεστεί σοβαρά το 2020.

Ως παράδειγμα αναφέρεται ο χάλυβας, και η αλληλένδετη αύξηση στην τιμή του, λόγω μιας ξαφνικής και απροσδόκητης αύξησης στη ζήτησή του από τον Κατασκευαστικό Κλάδο της Κίνας.

Στην όλη κατάσταση φυσικά, προστίθεται και η έλλειψη στην τροφοδοτική αλυσίδα, λόγω του κλεισίματος των εγκαταστάσεων παραγωγής υλικών, λόγω της πανδημίας.