Υπερβολικές οι απαιτήσεις για ένα σύνηθες οικοδομικό έργο του Δήμου Αγίας Παρασκευής – Έντονη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ

Επιπλέον του ΜΕΕΠ οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις πρέπει  να διαθέτουν: Καταθέσεις και/ή πάγια ανά κατηγορία πτυχίου, για τα οικοδομικά τουλάχιστον 100.000 ευρώ και για τα  ηλεκτρομηχανολογικά τουλάχιστον 50.000 ευρώ Ολικό ύψος  κύκλου  εργασιών  στον τομέα των οικοδομικών κατασκευών για κάθε μια εκ των  τριών τελευταίων  διαχειριστικών χρήσεων, ποσό άνω του 1.200.000 ευρώ Πιστοληπτική ικανότητα ύψους τουλάχιστον του…

Ο ΟΛΠ ενημερώνει την Ένωση για δύο διαγωνισμούς που προκηρύσσει

Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι ο ΟΛΠ έχει δημοσιεύσει διαγωνισμούς για την κατασκευή δύο έργων. Σχετικά με τον πρώτο διαγωνισμό πατήστε εδώ Σχετικά με τον δεύτερο διαγωνισμό πατήστε εδώ

Παρακολουθήστε τη Β΄ Ενότητα του Διαδικτυακού σεμιναρίου για τον κανονισμό ασφαλείας φραγμάτων

Δημοσιεύουμε την Πρόσκληση που περιλαμβάνει και τη θεματολογία της Β ενότητας του διαδικτυακού σεμιναρίου για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την 21.04.2021

Εντός προθεσμίας 15 ημερών ο Δήμος Φυλής καλείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να πάρει θέση για όσα αναφέρονται στη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Φυλής μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για τους όρους διαγωνισμού. Ο Δήμος καλείται να πάρει θέση εντός 15 ημερών

Μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης επικουρικής σύνταξης του τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 1309 Β/2021 μεταφέρονται από το  Β’ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης της Ε’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών στο Τμήμα Γ’ Απονομής Συντάξεων Μηχανικών της Δ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων για τους ασφαλισμένους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ…