Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων υπο την αιγίδα της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια για Μηχανικούς που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό. Τα σεμινάρια έχουν στόχο να ενημερώσουν για τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων Η σχετική πρόσκληση βρίσκεται εδώ