Τίτλος Έργου:

RenovUP Εκπαιδεύοντας Επικεφαλής Έργων και Υπεύθυνους Εργοταξίων στη διαχείριση έργων που αφορούν στην ανακαίνιση κτιρίων στην Ευρώπη

Κωδικός έργου: 2020-1-FR01-KA202-080105

Διάρκεια έργου: 01/10/2020 – 31/08/2023 (36 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 413.987€.

Συντονιστής εταίρος: Γαλλία: Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP)

Εμπλεκόμενες χώρες και εταίροι:

5 Ευρωπαϊκές Χώρες μέσω της συμμετοχής 5 Εθνικών φορέων του Κλάδου αλλά και του κλάδου εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:

  • Ισπανία: FLC Asturias  Ένωση Κατασκευαστικών Εταιρειών
  • ΙταλίαFormedil– Ένωση Κατασκευαστικών Εταιρειών
  • Ελλάδα: ΠΕΔΜΕΔΕ – Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
  • Πολωνία: Łukasiewicz ITE Network– Τεχνολογικό και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Σκοπιμότητα του έργου:

Το RenovUp προκύπτει από τη διαπίστωση του Κατασκευαστικού Κλάδου ότι: τα τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης για Επικεφαλής Έργων και Υπεύθυνων Εργοταξίων δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την ανακαίνιση κτιρίων και τους διάφορους περιορισμούς τους.

Υπάρχει μια πραγματική ανάγκη, που επιβεβαιώνεται από κατασκευαστικές εταιρείες και επαγγελματικές ομοσπονδίες στις συμμετέχουσες χώρες, να τα αναπροσαρμόσει από την άποψη των στόχων, του περιεχομένου και των μεθόδων μάθησης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Ομάδα – Στόχο να ενισχύσει την ικανότητά της να κατανοήσει καλύτερα την ανακαίνιση συνολικά, να προβλέψει και να σχεδιάσει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Σχεδιάζοντας ορθά τα επαγγελματικά προφίλ των Επικεφαλής Έργων και Υπεύθυνων Εργοταξίων, το έργο θα ανταποκριθεί, στις προσδοκίες ιδίως των μικρών και μεσαίων εταιρειών που ασχολούνται με την ανακαίνιση κτιρίων.

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο RenovUP προβλέπει την επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

  • Συστηματικοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης δεξιοτήτων.
  • Ρεαλιστική και βιώσιμη προώθηση της μάθησης στο χώρο εργασίας
  • Μια νέα ώθηση προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων μαθημάτων κατάρτισης.
  • Κάλυψη της έλλειψης δεξιοτήτων εργαζομένων που αναζητούν οι κατασκευαστικές εταιρείες για Επικεφαλής Έργων και Υπεύθυνους Εργοταξίων οι οποίοι εργάζονται σε κτίρια ανακαίνισης σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.