Τίτλος Έργου:

BUNG – Ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτίρια μέσω της εκπαίδευσης με βάση το παιχνίδι

Κωδικός έργου: 2020-1-FR01-KA202-079997

Διάρκεια έργου: 01/10/2020 – 30/11/2022 (24 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 262.450 €.

Συντονιστής εταίρος: Γαλλία Petra Patrimonia Corsica – Συνεταιρισμός για την Ανάπτυξη της Απασχόλησης

Εμπλεκόμενες χώρες και εταίροι:

5 Ευρωπαϊκές χώρες μέσω της συμμετοχής 7 Εθνικών Κλαδικών Κοινωνικών και εκπαιδευτικών εταίρων. Ειδικότερα:

  • Γερμανία:BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV – Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Κλάδο / TECHNISCHE HOCHSCHULE KOLNΠανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών
  • Ιταλία:SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO – Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Κλάδο
  • ΕλλάδαΠΕΔΜΕΔΕ- Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Εκπρόσωπος Εργοδοτών / Social Mind – ΜΚΟ με στόχο να προάγει περιβαλλοντικά βιώσιμες κοινωνίες
  • Σλοβενία:CCIS– Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας

Σκοπιμότητα του έργου:

Τα κτίρια είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς ευθύνονται για περίπου το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και το 36% των εκπομπών CO2. Ταυτόχρονα, το ενεργειακό δυναμικό των υφιστάμενων κτιρίων είναι εξαιρετικά υψηλό, δεδομένου ότι επί του παρόντος, περίπου το 35% των κτιρίων της ΕΕ είναι άνω των 50 ετών και σχεδόν το 75% του κτιριακού αποθέματος είναι ενεργειακά ανεπαρκές.

Για το σκοπό αυτό, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών που έχει θεσπίσει η ΕΕ, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ, με το πιο σημαντικό παράδειγμα να είναι η πρόσφατη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο BUNG στοχεύει στην παροχή γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με την μηδενική ενεργειακή οικοδόμηση (nZEB) και στην ενθάρρυνση ενεργειακά αποδοτικής συμπεριφοράς επαγγελματιών του Κατασκευαστικού Κλάδου μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού e-παιχνιδιού για  σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτίρια, το οποίο μεγιστοποιεί τη μαθησιακή ανάπτυξη των ατόμων, εισάγοντας καινοτόμες παιδαγωγικές και μαθησιακές προσεγγίσεις.

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο BUNG προσβλέπει στην επίτευξη των παρακάτω αποτελεσμάτων:

  • Ανάλυση και παρουσίαση θεσμικού πλαισίου και βέλτιστων πρακτικών και δεξιοτήτων που αφορούν σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτίρια (nZEB) στις συμμετέχουσες χώρες
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού e-παιχνιδιού βασισμένο στο πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα σχεδιαστεί μέσω σεναρίων παιχνιδιού και στο οποίο θα αναλύονται τα μαθησιακά αποτελέσματα σε συμβατότητα με το EQF και το ECVET.
  • Το e-παιχνίδι θα διευκολύνει τις διαδικασίες επαγγελματικής μάθησης και κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Κλάδο και θα αυξήσει τα κίνητρα του εκπαιδευόμενου για περαιτέρω εκπαίδευση, μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών μεθοδολογιών και ψηφιακών εργαλείων
  • Το εγχειρίδιο διδακτικού παιχνιδιού BUNG θα είναι επίσης προσανατολισμένο σε εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) οι οποίοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά παιχνίδια σε μαθήματα για nZEB

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.