Τροποποίηση και εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία του άρθρου της διακήρυξης για την ασφαλιστική ενημερότητα στους δημόσιους διαγωνισμούς ζητά η Ένωση από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ

Οι  απαιτήσεις  της διακήρυξης για την ασφαλιστική ενημερότητα είναι αναχρονιστικές και δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά και προβλήματα στις διαγωνιστικές διαδικασίες, αφού, ο ασφαλιστικός φορέας στη χώρα μας πλέον είναι ο e-ΕΦΚΑ, στον οποίο έχουν ενσωματωθεί τα ασφαλιστικά Ταμεία και εκδίδεται ηλεκτρονικά «ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ” Η Ένωση ζητά από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ  την…

“Renovation Wave” – Παρουσίαση της θέσης της FIEC για το κύμα ανακαινίσεων που προγραμματίζει η Ε.Ε.

Η FIEC χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την πλήρη ανακαίνιση κτηρίων υποστηρίζοντας τους στόχους που έχουν τεθεί. Επισημαίνεται  πως η υιοθέτηση τυποποιημένων βιομηχανικών και ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να είναι προς τέτοια κατεύθυνση ώστε η επένδυση να είναι προσιτή και ελκυστική για τον τελικό χρήστη, σημειώνοντας ότι το κόστος δεν πρέπει  να είναι απαγορευτικό.…

Μεγάλη επιτυχία της FIEC. Εκτός από κοινωνικός εταίρος της Ε.Ε. συμμετέχει πλέον και στο νεοσύστατο «Industrial Forum» της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG GROW) αποφάσισε να συστήσει μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων το «Industrial Forum» στο πλαίσιο της «νέας στρατηγικής για την Βιομηχανία στην Ευρώπη», με στόχο, μεταξύ άλλων:  τη συμβουλευτική υποστήριξη της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικής και πολιτικής στη Βιομηχανία και την έκδοση τακτικών εκθέσεων τη συμβολή στην ανάλυση των κύριων Βιομηχανικών…

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργω Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τον τρόπο υπολογισμού των ποσών που αντιστοιχούν στην έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται άπαξ στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η εγκύκλιος 2030/2021 βρίσκεται εδώ

Η πορεία της οικονομίας στο Ισραήλ-Ενημέρωση από το Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας στο Τελ Αβιβ

Ενημερωτικό Δελτίο , τεύχος Ιανουαρίου, απέστειλε στην Ένωση, προς ενημέρωση των μελών της, η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τελ Αβιβ. Μπορείτε να βρείτε το Δελτίο, εδώ