Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τον τρόπο υπολογισμού των ποσών που αντιστοιχούν στην έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται άπαξ στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Η εγκύκλιος 2030/2021 βρίσκεται εδώ