Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια

Ματαίωση του διαγωνισμού και επαναδημοπράτηση για να κληθούν προς συμμετοχή αποκλειστικά πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ ζητά η Ένωση από τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα -Εγκύκλιος 9/2021 ΕΦΚΑ

Κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες μειώνονται από 01.01.2021 οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη-εργαζομένου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 9/2021 του ΕΦΚΑ. Η εν λόγω μείωση αφορά αποκλειστικά  τους ασφαλισμένους-απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Επικουρική ασφάλιση μισθωτών Μηχανικών-Εγκύκλιος 8/2021 ΕΦΚΑ

Από 01.01.2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι πριν και μετά την 1η .1.1993 ασφαλισμένοι,  και μισθωτοί Μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, αναφέρει εκτός των άλλων η  Εγκύκλιος  8/2021 του ΕΦΚΑ. Ειδικότερα για την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.06.2020 (Α’…