Κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες μειώνονται από 01.01.2021 οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη-εργαζομένου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 9/2021 του ΕΦΚΑ.

Η εν λόγω μείωση αφορά αποκλειστικά  τους ασφαλισμένους-απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα.