Ματαίωση του διαγωνισμού και επαναδημοπράτηση για να κληθούν προς συμμετοχή αποκλειστικά πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ ζητά η Ένωση από τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών