Απάντηση στη επιστολή της Ένωσης ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς

Απόψεις επί των διαλαμβανομένων στην επιστολή  της Ένωσης ζητά  ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ

Αλλαγή της διακήρυξης του Δήμου Ιωαννιτών μετά τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών αποφάσισε την αλλαγή των όρων διακήρυξης διαγωνισμού, αποδεχόμενη τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Κασσάνδρας για τους όρους της διακήρυξης διαγωνισμού για τα δίκτυα ομβρίων, ύδρευσης, αποχέτευσης

Διαγωνισμός για κατασκευή έργου έπρεπε να προκηρυχθεί και όχι για παροχή υπηρεσιών ζητά, εκτός των άλλων,  η Ένωση από τη Δήμαρχο Κασσάνδρας.