Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών αποφάσισε την αλλαγή των όρων διακήρυξης διαγωνισμού, αποδεχόμενη τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου