Απόψεις επί των διαλαμβανομένων στην επιστολή  της Ένωσης ζητά  ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ