Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.

Προκειμένου να στελεχωθεί το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών  και Αξιολογητών ο  Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, για την εξυπηρέτηση της παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων. Οι αιτούντες, εκτός των άλλων προσόντων που αναφέρονται στην πρόσκληση πρέπει να είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)…

Έρευνα του διαΝΕΟσις για τις αστοχίες του Ν. 4412/2016 και προτάσεις για τη βελτίωσή του

Ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης-διαΝΕΟσις- είναι ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός ερευνητικός Οργανισμός που έχει ως στόχο να συμβάλλει στον κοινωνικό διάλογο και να προτείνει λύσεις. Στα πλαίσια αυτά παρουσίασε εκτενέστατη μελέτη για τις αστοχίες στην εφορμογή της νομοθεσίας των Δημοσίων Συμβάσεων και προτάσεις για τη βελτίωσή του. Παραθέτουμε τα κύρια σημεία της μελέτης

Άνοιξε ο Γ’ κύκλος υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή ωφελουμένων στην Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

Στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης, Ανακοινώνει ότι: Την Πέμπτη 29/10/2020 ξεκινά  ο Γ’ κύκλος…