Ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης-διαΝΕΟσις- είναι ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός ερευνητικός Οργανισμός που έχει ως στόχο να συμβάλλει στον κοινωνικό διάλογο και να προτείνει λύσεις.

Στα πλαίσια αυτά παρουσίασε εκτενέστατη μελέτη για τις αστοχίες στην εφορμογή της νομοθεσίας των Δημοσίων Συμβάσεων και προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Παραθέτουμε τα κύρια σημεία της μελέτης