Κοινές οι εκλογές της ΠΕΔΜΕΔΕ & του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης στις 24 και 25 Ιουνίου λόγω των ειδικών συνθηκών

Λόγω των ειδικών συνθηκών και των μέτρων για τις συναθροίσεις η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΔΜΕΔΕ και η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης αποφάσισαν να διεξάγουν τις Γενικές Συνελεύσεις και τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τους σε κοινή ημερομηνία και τόπο. Για την ΠΕΔΜΕΔΕ η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν…

Προσθήκη νέων ΚΑΔ στην απόφαση για την παράταση προθεσμίας εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2029 Β/2020  μια ακόμα Κοινή Yπουργική Aπόφαση που αφορά στην παράταση προθεσμίας  έως 30.11.2020 για την  καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020,  απαιτητών έως 31-05-2020. Με την ως άνω ΚΥΑ  προστέθηκε νέα  παράγραφος στην προγενέστερη απόφαση   που προβλέπει ότι στις διατάξεις της  απόφασης  για την παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020  εμπίπτουν  οι επιπλέον…

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός συμπλήρωσης της δήλωσης Ν φορολογικού έτους 2019 από την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε πλήρη  οδηγό συμπλήρωσης της δήλωσης Ν φορολογικού έτους 2019, καθώς  ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές.